რეინვესტირება

posted Mar 26, 2017, 12:53 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:54 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

რ ე ი ნ ვ ე ს ტ ი რ ე ბ ა – შებრუნებული ფორმა  გამონათქვამის დღევანდელი კვერცხი მირჩევნია ხვალინდელ ქათამს.