ფასეულობა

posted Mar 26, 2017, 1:11 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:12 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ფ ა ს ე უ ლ ო ბ ა –  შესაბამისი ფასის გადახდის რეალური სურვილი.