ნული

posted Mar 26, 2017, 12:49 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:50 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ნ უ ლ ი – ათეულის მოკლედ ჩაწერის სიმბოლო , რომელსაც სხვა არავითარი ღირებულება არ გააჩნია .