ნაკლი

posted Mar 26, 2017, 12:46 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:47 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ნ ა კ ლ ი – თანდაყოლილი ან შეძენილი ხარვეზი, რომელიც თავის მხრივ იწვევს სხვა ფუნქციის ან ფუნქციების სხვებზე მეტ განვითარებას.