მოჩვენებითი

posted Mar 26, 2017, 12:43 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:45 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

მ ო ჩ ვ ე ნ ე ბ ი თ ი – ტიპი , რომელსაც ეჩვენება , რომ სხვასაც ეჩვენება.