ქორწილი

posted Mar 26, 2017, 1:13 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:13 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ქ ო რ წ ი ლ ი – უვადო კონტრაქტის ძალაში შესვლის, საზეიმო დემონსტრირება.