ხმაური

posted Mar 26, 2017, 1:18 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:21 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ხ მ ა უ რ ი – სასიამოვნო ბგერითი მოლოდინის მოულოდნელი დასასრული .