ხელფასი

posted Mar 26, 2017, 1:17 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:17 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ხ ე ლ ფ ა ს ი – ძველ დროში, კოლექტიური ნადირობისას, წარმოქმნილი წილის გაყოფის უცნაური ხერხი.