ხასიათი

posted Mar 26, 2017, 1:15 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 1:16 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ხ ა ს ი ა თ ი – უნებლიე, განმეორებადი ქცევების ერთობლიობა.