ინტრიგანი

posted Mar 26, 2017, 12:40 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:40 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ი ნ ტ რ ი გ ა ნ ი – ტიპი რომელიც სურათის ნახევრით სარგებლობს და რვიანს ეძახის სამიანს ან ნულს.