ინფორმაცია

posted Mar 26, 2017, 12:41 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:42 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა  –  რესურსი , პრაქტიკული ან არაპრაქტიკული მიზნებისთვის.