გამოსავალი

posted Mar 26, 2017, 12:26 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:26 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

გ ა მ ო ს ა ვ ა ლ ი – მონაკვეთი ერთი რეალობიდან მეორე რეალობაში.