დრო

posted Mar 26, 2017, 12:31 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:31 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

დ რ ო  – მოვლენის თანმიმდევრობის შეგრძნება.