დღგ

posted Mar 26, 2017, 12:32 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:33 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

დ ღ გ –სიტყვა , რომლის შეძენისას დამატებით გავალდებულებენ იყიდო საქონელი ან მომსახურება.