დაზღვევა

posted Mar 26, 2017, 12:27 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:28 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

დ ა ზ ღ ვ ე ვ ა – თვითდაწყნარების ერთგვარი ფასიანი ფორმა , როდესაც სადაზღვევო კომპანიას მართლა გულწრფელად სურს თქვენი კარგად ყოფნა.