დაკიდება

posted Mar 26, 2017, 12:29 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:30 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

დ ა კ ი დ ე ბ ა – მაღალ ფასზე  რეაგირების ერთ–ერთი ფორმა.