ბრძოლა

posted Mar 26, 2017, 12:23 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:24 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ბ რ ძ ო ლ ა – დაპირისპირებულთა მიერ სხვადასხვა მხრიდან ნაპოვნი , ერთი საერთო გამოსავალი.