ბავშვი

posted Mar 26, 2017, 12:17 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:18 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ბ ა ვ შ ვ ი – პატარა ადამიანი , იდეალისტური შეხედულებებით.