ახვარი

posted Mar 26, 2017, 12:12 PM by Forms . GE   [ updated Mar 26, 2017, 12:13 PM ]

ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

ა ხ ვ ა რ ი  – ადვილად გასამეტებელი. 

Comments