ზოგადი მონაცემები ნემის შესახებ

დასახელება: ნემი , NEM (XEM)
ავტორი: NRI 
დაწყების თარიღი: 31 მარტი 2015
ალგორითმი: POI
მაქსიმალური საემისიო რაოდენობა 9 მილიარდი 
ტიპი: დეცენტრალიზებული NCDawareRank
მოპოვება:  POI
ვებგვერდი: https://nem.io/
გარანტირებული უსაფრთხო შენახვის საშუალებები: 
საქართველოში შეძენა/გაყიდვა :