ზოგადი მონაცემები ლაითკოინის შესახებდასახელება:  ლაითკოინი , Litecoin , (LTC)
ავტორი: Charlie Lee , სამუშაო გამოცდილება 1. Google, 2. Coinbase 3. ლაითკოინის მთავარი დეველოპერი
უპირატესობები: სისწრაფე, თითქმის ყველა ბირჟაზეა წარმოდგენილი, დეველოპერების ძლიერი ჯგუფი, ცნობადობა.
დაწყების თარიღი: 13 ოქტომბერი 2011
ალგორითმი: Scrypt
პროგრამირების ენაC++/Qt
მაქსიმალური საემისიო რაოდენობა 84 მილიონი
ტიპი: დეცენტრალიზებული ერთ რანგიანი სისტემა 
ტრანზაქციის სიჩქარე: 2.5 წუთი ( ოთხჯერ სწრაფი ბიტკოინთან შედარებით )
მოპოვება:  PoW (Proof-of-work) მოწყობილობების მეშვეობით ( არა წილობრივი )
ვებგვერდი: https://litecoin.org
გარანტირებული უსაფრთხო შენახვის საშუალებები:  trezor , ledger
საქართველოში შეძენა/გაყიდვა https://www.emoney.ge


ċ
Forms . GE,
Jul 16, 2018, 3:14 AM
ċ
Forms . GE,
Jul 16, 2018, 3:14 AM
ċ
Forms . GE,
Jul 15, 2018, 2:54 AM