ზოგადი მონაცემები ლაითკოინის შესახებ

დასახელება:  ლაითკოინი , Litecoin , (LTC)
ავტორი: Charlie Lee , სამუშაო გამოცდილება 1. Google, 2. Coinbase 3. ლაითკოინის მთავარი დეველოპერი
უპირატესობები: ხშირად ლაითი წარმოადგენს ბიტკოინის ტექნოლოგიურ ავანგარდს: SegWit , Atomic Swaps: Atomic Swaps-ის ტექნოლოგია იძლევა საშუალებას ბირჟის (შუამავლის გარეშე) მოხდეს ბიტკოინის ლაითკოინში გადახურდავება ან პირიქით. კომისიის, სისწრაფის თვალსაზრისით ლაითი გაცილებით დახვეწილია , რაც სავარაუდოდ გამოიწვევს ერთიანი ეკოსისტემის შექმნას სადაც გრძელვადიანი ინვესტიცია (შენახვა) ბიტკოინს დაუკავშირდება ხოლო მის მოძრაობა ლაითით იქნება უზრუნველყოფილი. ლაითისკოინის არსებული რაოდენობა 4-ჯერ მეტია რაც შესაძლოა ფასის მიხედვითაც პროპორციულად აისახოს ბიტკოინთან მიმართებაში. მოცემული ტექნოლოგია გატესტვის დასრულების სტადიაზეა.  
დაწყების თარიღი: 13 ოქტომბერი 2011
ალგორითმი: Scrypt
პროგრამირების ენაC++/Qt
მაქსიმალური საემისიო რაოდენობა 84 მილიონი
ტიპი: დეცენტრალიზებული ერთ რანგიანი სისტემა 
ტრანზაქციის სიჩქარე: 2.5 წუთი ( ოთხჯერ სწრაფი ბიტკოინთან შედარებით )
მოპოვება:  PoW (Proof-of-work) მოწყობილობების მეშვეობით ( არა წილობრივი )
ვებგვერდი: https://litecoin.com
გარანტირებული უსაფრთხო შენახვის საშუალებები:  trezor , ledger
საქართველოში შეძენა/გაყიდვა https://www.emoney.ge