ზოგადი მონაცემები დაშის შესახებ

დასახელება: დაში, DigitalCash (DASH)
ავტორი: Evan Duffield
დაწყების თარიღი: 18 იანვარი 2014
ალგორითმი: X11
მაქსიმალური საემისიო რაოდენობა 22 მილიონი
ტიპი: დეცენტრალიზებული ორ რანგიანი სისტემა 
მოპოვება:  PoW / PoS  მოწყობილობების მეშვეობით + წილობრივი ) 
ვებგვერდი: https://www.dash.org/
გარანტირებული უსაფრთხო შენახვის საშუალებები:  trezor , ledger
საქართველოში შეძენა/გაყიდვა :