ზოგადი მონაცემები ბითკოინქეშის შესახებ

დასახელება: ბიტკოინქეში , Bitcoin Cash (BCH)
ავტორი: ბიტკოინის გახლეჩვის შედეგად წარმოშობილი დამოუკიდებელი კლინი
დაწყების თარიღი: 1 აგვისტო 2017
ალგორითმი: SHA256
მაქსიმალური საემისიო რაოდენობა 21 მილიონი
ტიპი: დეცენტრალიზებული ერთ რანგიანი სისტემა 
მოპოვება:  PoW (Proof-of-work) მოწყობილობების მეშვეობით ( არა წილობრივი )
ვებგვერდი: https://www.bitcoincash.org/
გარანტირებული უსაფრთხო შენახვის საშუალებები:  trezor , ledger
საქართველოში შეძენა/გაყიდვა :