როგორ მუშაობს ბლოკჩეინი

ბლოკჩეინის მუშაობის პრინციპის გასაგებად ჯერ უნდა გაერკვეთ რა არის ჰაშ ფუნქცია.
მაგალითად ჰეშ ფუნქცია sha256
ჰეშ ფუნქცია გარდაქმნის ნებისმიერი ზომის ტექსტს ფიქსირებული ზომის ტექსტად. პასუხი ფიქსირებულია და ყოველთვის ერთსა და იმავე მნიშვნელობას იძლევა.  პასუხიდან შეკითხვის გამოთვლა შეუძლებელია. 

ნებისმიერი ბლოკჩეინ  სისტემა ჰეშ ფუნქციის პასუხებისგან ითხოვს  გარკვეული პირობის დაცვას. მაგალითად, მიღებული პასუხი უნდა იწყებოდეს ორი ნულით ან სამი ნულით, სირთულის მიხედვით.  შესაბამისად, მნიშვნელობის მისაღებად საჭიროა იმ პირველადი ტექსტის ძებნა, რომელიც პასუხში (ტექსტის დასაწყისში) მოგვცემს საჭირო ნულების რაოდენობას. როდესაც მნიშვნელობა ნაპოვნია:
1) მისი პასუხი მიდის ახალი ბლოკის საწყის მნიშვნელობად ;
2) მას ემატება  დამატებითი ინფორმაციის მატარებელი ტექსტი და
3) დამატებითი ახალი საძიებო ტექსტი, რომელიც თავისი თავის ჩათვლით  მთლიანი ტექსტის მნიშვნელობას  1)+ 2)+3)  გარდაქმნის ჰეშ ფუნქციის მეშვეობით პასუხად, რომელიც აკმაყოფილებს სისტემის პირობას და იწყება მაგალითად სამი ნულით, რომელიც თავის მხრივ მიდის ახალი ბლოკის საწყის მნიშვნელობად და ა.შ..

თუ ბლოკის ერთი სიმბოლოც შეიცვლება, მისი და მის შემდგომ ნაპოვნი ბლოკების მნიშვნელობები თავიდან იქნება მოსაძებნი. ამის გამო ინფორმაცია მოცემულ ბლოკებში დაცულია რაიმე ფარული ცვლილებისგან. 2) ველში მოხვედრილი ინფრომაცია შეიძლება იყოს კრიპტოვალუტის ან სმარტ კონტრაქტის გამომხატველი სიმბოლური ჩანაწერი. ნებისმიერი  სხვა  ტიპის ბაზის ცვლილება დამოკიდებულია მისი ადმინისტრატორის ნებაზე, ბლოკჩეინის შემთხვევაში ცვლილება აზიანებს მთლიან ბაზას.  
დიდი რაოდენობით საწყისი ნულების მოსაძებნად საჭიროა მოწყობილობა ( მაინერი ), რომელიც სწრაფად ეძებს საჭირო კომბინაციებს.  
სისტემაში ჩადებულია დამატებითი ლოგიკა. ვინც პოულობს ახალ ბლოკს, სისტემის მიერ ჯილდოვდება ბიტკოინით , ლაითკოინით ან სხვა კრიპტოვალუტით. დაჯილდოებული პირები ყიდიან, ან ინახავენ თავიანთ ვირტუალურ ფულს.  მოგებით გაყიდვის სურვილი ზრდის ფასს , პანიკა პირიქით – ამცირებს. როგორც წესი, პანიკა არასოდეს არ არის ისეთი, რომ  7000 დოლარად ნაყიდი კრიპტოვალუტა გაიყიდოს 3000 დოლარად. შესაბამისად, საბოლოო ჯამში ფასი ყოველთვის ზევით მიიწევს. 

მაგალითი
დაუშვათ, სისტემა პასუხში ითხოვს საწყის მნიშვნელობად ერთ ნულს:

პასუხის გადამოწმებისთვის დააკოპირეთ ბლოკის მთლიანი ტექსტი და ჩასვით ზემოთ მოცემულ sha256 ჰაშ ფუნციაში input ველში.

1 ბლოკი

1) www.forms.ge
2) დათოს მისცეს 10 ვაშლი
3) 24665
sha256 პასუხი: 0ec500a6cb615354eba843438616a3d32434408f4a60ca75c6432973f125d29e

2 ბლოკი

1) 0ec500a6cb615354eba843438616a3d32434408f4a60ca75c6432973f125d29e
2) დათოს მისცეს 2 ვაშლი
3) 24322234543565443322423
sha256 პასუხი: 01069a98e1648e2f336ccdb539535f31fca97bddd968f88e5e50a1f77726c962

3 ბლოკი

1) 01069a98e1648e2f336ccdb539535f31fca97bddd968f88e5e50a1f77726c962
2) გიორგის მისცეს 8 ვაშლი
3) 23423422333222112223
sha256 პასუხი: 0e852206848ad58229e3c93ff01a19933834c8e0ee88a8470cf36fb346444bf1

დაუშვათ, სისტემა პასუხში ითხოვს საწყის მნიშვნელობად ორ ნულს:

პასუხის გადამოწმებისთვის დააკოპირეთ ბლოკის მთლიანი ტექსტი და ჩასვით ზემოთ მოცემულ sha256 ჰაშ ფუნციაში input ველში.

1 ბლოკი

1) www.forms.ge
2) დათოს მისცეს 10 ვაშლი
3) 25355655t
sha256 პასუხი:  00ffd41746b2627710e10dea5555f9f03111e952053c1c4e9eac750ab848cdb9

2 ბლოკი

1) 00ffd41746b2627710e10dea5555f9f03111e952053c1c4e9eac750ab848cdb9
2) დათოს მისცეს 2 ვაშლი
3) litecoin_1000$xxdddfghh98798795676576576576576576576576576576576576576765
sha256 პასუხი0094581e791adb3c87f1971ba744d324e6956d6803b1e7219c96f11359a07b55

3 ბლოკი

1) 0094581e791adb3c87f1971ba744d324e6956d6803b1e7219c96f11359a07b55
2) გიორგის მისცეს 8 ვაშლი
3) 37334534534534534534
sha256 პასუხი: 0014d739612bf22a9ced7a583d8b8f29bec66985559544d524e7d5116bb17a56