როგორ მუშაობს ბლოკჩეინი


ბლოკჩეინის მუშაობის პრინციპის გასაგებად შეასრულეთ მოცემული მაგალითი
 (ტექსტის გარდაქმნა ხდება SHA256 ჰაშ ფუნქციის მეშვეობით) მაგალითი 
ჩასვით A ბლოკში ნებისმიერი ტექსტი ისე, 
რომ  შედეგში მიიღოთ ტექსტი, რომელიც იწყება ნულით

A.


ჩააკოპირეთ  A-ს შედეგი B-ში და დაუმატეთ  ახალი სიმბოლოები,
 რომელიც მოგცემთ ახალ შედეგს, რომელიც დაიწყება ორი ნულით. 

B.


ჩააკოპირეთ  B-ს შედეგი C-ში და დაუმატეთ  ახალი სიმბოლოები,
 რომელიც მოგცემთ ახალ შედეგს, რომელიც დაიწყება ორი ნულით. 

C.


ნებისმიერი მონაცემის შეცვლა არღვევს ლოგიკურ ჯაჭვს 

მაინერის მუშაობა იგივე პრინციპზეა აგებული იმ განსხვავებით, 

რომ საწყისი ნულების რაოდენობა სირთულის მიხედვით შეიძლება გაცილებით მეტი იყოს