ზოგადი მონაცემები ბიტკოინის შესახებ

დასახელება: ბიტკოინი , Bitcoin , (BTC)
ავტორი: უცნობია
უპირატესობები: პირველი დეცენტრალიზებული კრიპტოვალუტა 
დროებითი ხარვეზები : ტრანზაქციის მაღალი ფასი, სიჩქარე. რაც შეიძლება გადაიჭრას Atomic Swaps-ის მეშვეობით
დაწყების თარიღი: 3 იანვარი 2009
ალგორითმი: SHA256
პროგრამირების ენაC++/Qt
მაქსიმალური საემისიო რაოდენობა: 21 მილიონი
ტიპი: დეცენტრალიზებული ერთ რანგიანი სისტემა 
მოპოვება:  PoW (Proof-of-work) მოწყობილობების მეშვეობით ( არა წილობრივი )
ვებგვერდი: https://bitcoin.org
გარანტირებული უსაფრთხო შენახვის საშუალებები:  trezor , ledger
საქართველოში შეძენა/გაყიდვა : https://www.emoney.ge

YouTube Video