ბიტკოინ ფიუჩერსი


ბიტკოინ ფიუჩერსი - ვადიანი საბირჟო კონტრაქტი, რომლის ერთი მხარე იღებს ვალდებულებას შეისყიდოს, ხოლო მეორე – გაყიდოს ბიტკოინის განსაზღვრული რაოდენობა დადგენილ ვადაში, ფიქსირებულ ფასად. ფიუჩერსული კონტრაქტის დადება, როგორც წესი, მიზნად არ ისახავს ბიტკოინის რეალურ მიწოდებას. ფიუჩერსული კონტრაქტის უპირობო შესრულება გარანტირებულია ბირჟის საკლირინგო პალატის მიერ, რაც მას მაღალ ლიკვიდურობას ანიჭებს.

 რეგისტრაცია