ანგარიშთა გეგმა

ფაილი საბუღალტრო გატარებების სასწავლად, ავტომატურად მიუთითებს, რომელი ანგარიში იზრდება დებეტში ან კრედიტში ან პირიქით.


ანგარიშთა გეგმა