საგადასახადო კოდექსი ( 2013 წლის )


საგადასახადო კოდექსი ( 2013 წლის )

საგადასახადო კოდექსი ( 2013 წლის )


საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი

თბილისი,  2010 წლის 17 სექტემბერი. N 3591 – IIს