პატრულის ჯარიმის ნახვა


საპატრულოს მიერ დაწერილი ჯარიმის შემოწმება