პატრულის ჯარიმის ნახვა


საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი