პატრულის ჯარიმის ნახვა
ელემენტარულ ცნებათა ლექსიკონი‎

პატრულის  ჯარიმა - მიუღებელი ქმედების , ფინანსური უკუქმედება.