პატრულის ჯარიმის ნახვასაპატრულოს მიერ დაწერილი ჯარიმის შემოწმება