პატრულის ჯარიმის ნახვა

საპატრულოს მიერ დაწერილი ჯარიმის შემოწმება